Rozmiar: 15909 bajtów

- 0863 -

1353, 6 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Nova Avinionensis)

VIII Id. Juni Anno primo

Papież Innocenty VI potwierdza odbiór listu Karola, króla rzymskiego (Carolus rex Romanorum), wręczonego przez biskupa wrocławskiego Przecława (Wratislauiensis).

Regest: MBV, II, s. 25, nr 57.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów