Rozmiar: 15909 bajtów

- 0864 -

1353, 7 VI, Żagań?

VII Non. Junii

Teodoryk (Theodricus), opat, Konrad (Conradus), przeor, Henryk (Henricus), podprzeor, i cały konwent kanoników regularnych w Żaganiu (Zag[an]) zaświadczają, że Katarzyna (Katherina), żona Marcina Schelera (Martinus Scheler), przeznaczyła 1 wiardunek czynszu z ziemi należącej do Mikołaja de Ricchinbach (Nicolaus), mieszczanina żagańskiego (Zaganensis), na rzecz szpitala i zadysponowała nim w następujący sposób: 11 groszy należy przeznaczyć na zakup wosku dla sporządzenia 4 świec, a 1 grosz na odlanie świec. Świece te corocznie płonąć mają w oznaczone dni świąteczne.

2 Pieczęcie : opata i konwentu.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 116, nr 91.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów