Rozmiar: 15909 bajtów

- 0865 -

1353, 10 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Avinionensis)

IIII Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI na pro¶bę Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus Romanorum et Boemie rex), daje prowizję na prebendę w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) Mikołajowi, synowi Jana de Curia Regnicz (Nicolaus Johannis) klerykowi diecezji bamberskiej (Rabembergensis), subnotariuszowi kancelarii królewskiej.

Regest: MBV, II, s. 26-27, nr 60.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów