Rozmiar: 15909 bajtów

- 866 -

1353, 10 VI, Villa Nowa k. Awinionu (Villa Nova Avinionensis)

IIII Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI zawiadamia Gerlacha (Gerlacus), arcybiskupa mogunckiego (Maguntinensis), że Mikołaj, syn Jana de Curia Regnicz (Nicolaus Johannis) otrzymał prowizję w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).

Regest: MBV, II, s. 28, nr 62.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów