Rozmiar: 15909 bajtów

- 0867 -

1353, 11 VI, Awinion (Auinion)

III Id. Junii. Pontificatus nostri anno primo

Papież Innocenty VI udziela Mironowi z Prochowic (Mirsanus de Parthonitz) i Czuchnie (Czuchna), córce Spytka z Tarnowa (Spicho de Tarnow), rycerza diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i krakowskiej (Cracouiensis), pozostającym w trzecim i czwartym stopniu pokrewieństwa dyspensy na zawarcie małżeństwa.

Druk: VMPL, I, s. 546, nr 724.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów