Rozmiar: 15909 bajtów

- 0868 -

1353, 11 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Nova Auinionensis)

III Id. Junii. Anno primo

Innocenty VI na prośbę biskupa wrocławskiego Przecława (Predlaus Wratislauiensis) zezwala na dopuszczenie do wyższych święceń kapłańskich pozwalających na otrzymanie beneficjów kleryka diecezji wrocławskiej, syna prezbitera, Jana z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankensteyn).

Regest: MBV, II, s. 29-30, nr 67.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów