Rozmiar: 15909 bajtów

- 0869 -

1353, 11 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Nova Auinionensis)

III Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośbę Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislauiensis), zezwala mu odprawiać nabożeństwa w miejscach objętych klątwą kościelną pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 5 osób spośród domowników w.w. biskupa.

Regest: MBV, II, s. 33, nr 78.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów