Rozmiar: 15909 bajtów

- 0870 -

1353, 11 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Nova Auinionensis)

III Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI powiadamia biskupa wrocławskiego Przecława, że Jan z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankinsteyn) otrzymał dyspensę i może być dopuszczony do wyższych święceń kapłańskich i beneficjów kościelnych.

Regest: MBV, II, s. 31, nr 73.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów