Rozmiar: 15909 bajtów

- 0871 -

1353, 11 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa nova Avinionensis)

III Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośbę Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus Romanorum et Boemie rex), zezwala Bolesławowi (Boleslaus), synowi Kazimierza, księcia cieszyńskiego (Kazimirus Theschinensis), kapelanowi królewskiemu, który otrzymał niegdyś od Klemensa VI prowizję na prebendę w kościele wrocławskim, objąć prepozyturę kościoła Wszystkich Świętych na zamku w Pradze (Pragensis) oraz kanonikat i prebendę w kościele krakowskim (Cracoviensis).

Regest: MBV, II, s. 35, nr 82.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów