Rozmiar: 15909 bajtów

- 0872 -

1353, 11 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

III Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI zawiadamia arcybiskupa praskiego, że Bolesław, syn Kazimierza, księcia cieszyńskiego (Boleslaus natus Kazimir ducis Tessinensis), otrzymał prowizję na prebendę w kościele praskim i krakowskim.

Regest: MBV, II, s. 38, nr 85.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów