Rozmiar: 15909 bajtów

- 0873 -

1353, 11 VI, Villa Nova k. Awinionu ·(Villa Noua Auinionensis)

III Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI udziela dyspensy i dopuszcza do wyższych święceń kapłańskich umożliwiających otrzymanie beneficjów Czambora z Pogorzeli (Czamborius de Pogorella), winnego nieumyślnego zabójstwa swego sługi.

Regest: MBV, II, s. 28-29, nr 65.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów