Rozmiar: 15909 bajtów

- 0874 -

1353, 12 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

II Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI zawiadamia biskupa lubuskiego (Lubucensis), że Jan, syn Piotra Brunonis (Johannes Petrus), kanonik wrocławski, otrzymał prowizję na prebendę w kościele głogowskim.

Regest: MBV, II, s. 42, nr 97.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów