Rozmiar: 15909 bajtów

- 0877 -

1353, 13 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI przychyla się do próśb biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus ... Wratislaviensis), kanclerza króla rzymskiego i czeskiego, i nadaje prowizję na wakujące w diecezji wrocławskiej prebendy następującym osobom: Piotrowi, synowi Vrazca z Kurzątkowic (Petrus natus Brazconis de Curzanckowitz), prezbiterowi wrocławskiemu, na probostwo kościoła parafialnego w Swinach (Swyn), Janowi (Johannes), fizykowi, licencjatowi medycyny, lekarzowi biskupa wrocławskiego, na archidiakonat w kościele głogowskim (Glogouiensis), magistrowi Jakubowi Augustini (Jacobus), protonotariuszowi i audytorowi dworu biskupa wrocławskiego, na probostwo kościoła w Opolu (Opoliensis), Janowi, synowi Henryka z Danielowic (Johanne Henrici de Danielowicz), prezbiterowi diecezji wrocławskiej, w kościele w Ścinawie (Stinauia Minor), Janowi, synowi Andrzeja z Toszka (Johannes Andree de Tost), diakonowi diecezji wrocławskiej, na prepozyturę szpitala Św. Ducha w Brzegu (extra muros Bregenses), Szczepanowi Gromasii z Bukowic (Schepanus ... de Bukowicze), klerykowi wrocławskiemu, na prebendę w diecezji poznańskiej (Poznaniensis), Elgerowi Stoszowicowi z Witostowic (Elgerus Stosconis de Jandorf), klerykowi diecezji wrocławskiej, na stanowisko altarzysty w katedrze wrocławskiej.

Regest: MBV, II, s. 44-45, nr 102.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów