Rozmiar: 15909 bajtów

- 0878 -

1353,13 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI zawiadamia biskupa lubuskiego, że Piotr Vrazconis z Kurzątkowic (Petrus Vrasconis de Chursangwicz), kanonik wrocławski, otrzymał prowizję na probostwo w Świnach.

Regest: MBV, II, s. 45, nr 103.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów