Rozmiar: 15909 bajtów

- 0880 -

1353, 13 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI zezwala Janowi, synowi Henryka z Danielowic (Johannes Henrici de Danielovicz), objąć beneficjum, jakie wakować będzie w diecezji wrocławskiej, przynoszące 18-30 grzywien srebra dochodu rocznego.

Regest: MBV, II, s. 46, nr 105.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów