Rozmiar: 15909 bajtów

- 0881 -

1353, 13 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI zawiadamia biskupa lubuskiego, że Stefan Gromasii z Bukowic (Stephanus ... de Bukovicz) otrzymał prowizję na prebendę w diecezji poznańskiej (Posnaniensis).

Regest: MBV, II, s. 46, nr 106.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów