Rozmiar: 15909 bajtów

- 0883 -

1353, 14 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

XVIII Kal. Julii. Anno primo

Papież Innocenty VI zawiadamia biskupa lubuskiego, że Jan ze Środy Śl. (Johannes de Novo Foro), medyk Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), otrzymał prowizję na archidiakonat w kościele głogowskim.

Regest: MBV, II, s. 46, nr 108.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów