Rozmiar: 15909 bajtów

- 0885 -

1353, 18 VI

feria tertia proxima ante festum Nativitatis sancti Johannis Baptiste

Rajcy miasta Głogowa (Glogovia): Ludwik Czarny (Ludwicus Niger), Hancko Hildebrandi, Hancko Bertrami, Henryk Briger (Henricus), Hancko Piscator z Kożuchowa (de Vryenstat), Mikołaj Heydenrici (Nycolaus), Peczko Pistor zwany Vriczil i Mikołaj Reseler (Nycolaus) oświadczają, że przed nimi i pisarzem Mikołajem (Nycolaus) oraz ławnikami : Peczkiem Hapan (Peczco), Hankiem Czarnym (Hanco Niger), Hankiem Franken (Hancko), Mikołajem Wilhelmi (Nycolaus), Mikołajem Pomer (Nycolaus), Henrykiem de Granschicz (Henricus) i Tyczkiem Szwabem (Ticzco Suevus), tworzącym sąd gajony, stanął Hanko Piscator (Hancko), zięć Mikołaja Witkoni (Nycolaus), mieszczanin głogowski, ze swą żoną Małgorzatą (Margaretha), która oświadczyła, że spadkobiercą swym uznaje swego męża.

Pieczęć rajców głogowskich.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1353, 18 VI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów