Rozmiar: 15909 bajtów

- 0888 -

1353, 3 VII, Świdnica (Swydnicz)

ander nesten Mittewochen nach santh Petirs und Pauls tage der heyligen czwelfboten

Bolko, książę Śląska, pan Książa, Świdnicy i Jawora (Bolke Herczog von Slezien Herre von Furstinberg, czu der Swydnicz und czu dem Jawir), oświadcza, że zawarł z Karolem, królem rzymskim i czeskim (Karl Romischen Kunig und Kunig czu Behem), swym władcą, układ w którym uznał swą dziedziczką w księstwie świdnicko-jaworskim Annę, królową rzymską i czeską (Anne Romischin Koniginne und Koniginne czu Behem), córkę księcia Henryka (Heynrich), swoją bratanicę. W skład księstwa wchodzą miasta: Świdnica (Swydnicz), Strzegom (Stregon), Chojnów (Hayn), Kamienna Góra (Landshut), Dzierżoniów (Rychenbach), Niemcza (Nympcz), Jawor (Jawir), Lwówek Śl. (Lewinberg), Jelenia Góra (Hirsberg), Bolesławiec (Bonczlab) i Sobótka (Czoboten) oraz twierdze i targi : Gryf (Greifenstein), Gryfów Śl. (Greifenberg), Wleń (Len), Świerzawa (Schonow), Kliczków (Kliczdorf), Hornsberg i Kinsberg. Zabezpiecza też dożywocie na wspomnianym księstwie swej żonie Agnieszce (Agnes). W wypadku jednak, gdyby wystawca doczekał się potomstwa, to ono ma odziedziczyć księstwo, Anna zaś dostanie 10 tys. kóp groszy praskich z zastawem na zamkach i okręgach Lwówka Śl. (Lemberg) i Bolesławca (Bunczlaw). Gdyby jedynym dzieckiem Karola i Anny była córka, to dostanie ona tylko 10 tys. kóp groszy praskich. Gdyby małżeństwo Anny i Karola pozostało bezdzietne, a Anna zmarła wcześniej od swego męża, to Karol i jego potomkowie otrzymają 10 tys. kóp groszy praskich z zabezpieczeniem, jakie uzna się za potrzebne. W wypadku gdyby Anna przeżyła swego męża i poślubiła kogokolwiek bez zgody i rady wystawcy, to jej potomkowie stracą prawa do dziedziczenia księstwa świdnicko-jaworskiego. Bolko ma również nadzieję, że mianowani przez niego burgrabiowie i inni urzędnicy nie zostaną po jego śmierci usunięci, a także i w przyszłości na stanowiska te nie będzie powoływać się obcokrajowców. Bolko w imieniu swoim i swych ewentualnych potomków zobowiązuje się udzielić pomocy wojskowej Karolowi i oczekuje w zamian takiej samej pomocy.

Druk: Lehns u. Besitzurk., I, s. 497-499, nr 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów