Rozmiar: 15909 bajtów

- 0890 -

1353, 3 VII, Świdnica (Swidnicz)

an dem nechsten Mittwoche nach sand Petrus und Pauls Tag der heyligen czwelfboten

Karol, król rzymski i czeski, zatwierdza dotychczasowe prawa księstwa świdnicko-jaworskiego, stanowiące dziedzictwo jego żony Anny. Lennicy zobowiązani są do służby wewnątrz tego kraju, natomiast poza granicami mają otrzymywać wynagrodzenie. Wystawca zobowiązuje się też nie ustanawiać nowych praw bez zgody mieszkańców. Wymienione księstwo nie ulegnie też podziałowi, ale ma je dziedziczyć łącznie z Wrocławiem, Środą Śl., Ząbkowicami i innymi miastami śląskimi najstarszy syn Anny. Starostami, pisarzami krajowymi i innymi urzędnikami będą wyłącznie ludzie pochodzący z tego księstwa.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 6, s. 1361, nr 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów