Rozmiar: 15909 bajtów

- 0891 -

1353, 4 VII, Świdnica (Sweydnitz)

nechsten dornstags noch santh Petirs und Pawels tag der heiligen zwelfboten

Rajcy i mieszczanie Świdnicy (Sweydnitz) uznają decyzję Bolka, księcia Śląska, pana Książa, Świdnicy i Jawora (Bolke Herzog von Slezien und Herre zu Furstemberch zur Sweydenitz und zu dem Jawor), w sprawie przekazania dziedzictwa królowej czeskiej Annie (Anna Romische Kunigin und ze Behem) dopiero wtedy, gdy król Polski Kazimierz Wielki (Kung von Polan) zwróci im dług wynoszący 3500 grzywien polskiej rachuby, do tego zaś czasu nie podejmą żadnych kroków przeciw Polsce.

Druk: ACRB, II, s. 301-302, nr 245.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów