Rozmiar: 15909 bajtów

- 0892 -

1353, 4 VII, Świdnica (Swidnicz)

nechsten Donrstags noch santh Petirs und Pawils tag der heyligen zwelfboten

Burmistrz, rajcy i mieszczanie Jawora (Jawor) uznają decyzję Bolka, księcia Śląska, pana Książa, Świdnicy i Jawora (Bolke Herczog von Slezien und Herre zu Furstenberg zur Swidnicz und czu dem Jawor), w sprawie przekazania dziedzictwa królowej czeskiej Annie (Anna Romische Kungyn und Kungynne czu Behem), córce księcia Henryka (Henrich Herczog), bratanicy księcia Bolka, a żonie Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karl Romischen Kung).

Druk: ACRB, II, s. 302-304, nr 246.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów