Rozmiar: 15909 bajtów

- 0898 -

1353, 4 VII, Świdnica (Swidnicz)

des nehesten Durnstagis noch santh Petirs und Pawels tage der heiligen czwelfboten

Burmistrz i rajcy miasta Wlenia (Len) w związku z postanowieniem Bolka, księcia Śląska, pana Książa, Świdnicy i Jawora (Bolko Herczog von Slezien und Herre czu Forstenberg czur Swidnicz und czu den Jawor), przekazania dziedzictwa Annie, królowej rzymskiej i czeskiej (Anna Romische Kuneginne und Kuneginne czu Behem), i jej potomkom stwierdzają, że jeżeli Bolko nie doczeka się męskiego potomstwa, złożą jej hołd. Zobowiązują się również przestrzegać umowy między Bolkiem a Karolem, królem rzymskim i czeskim (Karl Romischen Kung und Kung czu Behem).

Druk: Lehns u. Besitzurk., I, s. 502-503, nr 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów