Rozmiar: 15909 bajtów

- 0900 -

1353, 4 VII, Świdnica (Swidnicz)

nesten dunrstages nach sente Petirs unde Pauwilstage, der heiligen czwelfboten

Burmistrz, rajcy i mieszczanie Dzierżoniowa (Rychenbach) uznają decyzję Bolka, księcia Śląska, pana Książa, Świdnicy i Jawora, w sprawie przekazania dziedzictwa królowej czeskiej Annie.

Druk: ACRB, II, s. 307, nr 254.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów