Rozmiar: 15909 bajtów

- 0902 -

1353, 5 VII, Świdnica (Swydnicz)

III Non. Julii. Regnorum nostrorum anno septimo

Karol, król czeski i rzymski (Karolus Romanorum rex.... et Boemie rex), oświadcza, że klasztor cystersów w Kamieńcu (Camencz) znajduje się pod jego opieką i zatwierdza konwentowi przywilej nadany przez księcia Bolka, pana Książa i Ziębic (Bolko dux Slezie ... dominus in Furstinberg et in Munsterberg) z 16 IV 1336 r. (por. R. z. schl. Gesch., nr 5751).

Oryg.: łac.; WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 148.
Druk: CDS, X, s. 186, nr 233.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów