Rozmiar: 15909 bajtów

- 0903 -

1353, 7 VII, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

Non. Julii. Anno primo

Papież Innocenty VI zawiadamia biskupa lubuskiego oraz scholastyka i kantora kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Vratislaviensis), że Ulryk Schoff (Ulricus) otrzymał prebendę w kościele wrocławskim.

Regest: MBV, II, s. 50, nr 119.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów