Rozmiar: 15909 bajtów

- 0904 -

1353, 7 VII, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

Non. Julii. Anno primo

Papież Innocenty VI zatwierdził Ulryka Schoff na prebendzie przy kościele Św. Idziego we Wrocławiu, o którą toczył się spór po śmierci Vrowina de Sandicz między Pawłem (Paulus), obecnie elektem w Gurk (Gurcensis), a Dziwiszem Prandotowicem (Dzyvissius Prandothe), rozstrzygnięty przez papieża Klemensa VI na korzyść Pawła, który zrezygnował z niej z powodu wyboru na biskupa. Ulryk Schoff otrzymuje ponadto prowizję na prebendę w diecezji ołomunieckiej.

Regest: MBV, II, s. 49-50, nr 118.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów