Rozmiar: 15909 bajtów

- 0905 -

1353, 15 VII, Ząbkowice Śl. (Frankenstein)

in die divisionis Apostolorum

Jan (Johannes), Jan (Johannes) zwany Turing i Jan (Johannes) zwany Starszy (Eldiste), bracia Bibersteinowie (Bybersteyn), zatwierdzają dokonaną w ich obecności sprzedaż dwóch i pół grzywny rocznego czynszu i annony w wysokości 1 małdrata potrójnego zboża (4 miary pszenicy, 4 żyta i 4 owsa) z dwóch łanów we wsi Ciernie (Cirlle), uprawianych przez Henryka Sypil (Henricus) i Jana de Olsna (Johannes). Czynsz i annona mają być opłacane w określonych terminach. Sprzedawcą był Mikołaj Satdos z Nysy (Nicolaus ... de Nyza), altarzysta w Świdnicy (Swydnicz), nabywcą zaś Mencelinus zwany Chroschewicz, mieszczanin świdnicki (Swydnicz).

Świadkowie: Gelfredus de Stercza, Heynich Baby, Jan Seckil (Johannes), Ticzko de Nazzow, Mikołaj de Ellgot (Nicolaus) i Sydelinus Sthyrncr, mieszczanin ząbkowicki (Frankensteynensis). Dokument sporządził Henryk, syn zmarłego Henryka, de Proczano, kleryk wrocławski (Henricus quondam Henrici de ... Wratislauiensis) notariusz publiczny.

Trzy pieczęcie wystawców.


Oryg: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1353, 15 VII, Ząbkowice.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów