Rozmiar: 15909 bajtów

- 0906 -

1353, 19 VII, Passawa (Pazzawa)

Freitags nach sand Alexii tag

Albrecht, palatyn reński i książę Bawarii (Albrecht pfallencz, grafe ze Ryn und herczog in Peyern), za zgodą i radą swych krewnych zobowiązuje się wypłacić swej żonie, księżniczce legnickiej Małgorzacie (Herczogin von Lignicz), wychowanicy króla czeskiego Karola (Karl Romischer Kunig), 30 000 złotych florenów tytułem wiana, zabezpieczonych na dochodach miasta Tekkendorf.

Druk: ACRB, II, s. 333-334, nr 269.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów