Rozmiar: 15909 bajtów

- 0907 -

1353, 22 VII, Strzelce Opolskie

Albert, książę Opola i Strzelec, poświadcza, że Rudold, syn Ulryka zwanego Grzimicza, sprzedał Piotrkowi z Kamienia swą wieś Raszowa k. Strzelec za 120 grzywien.

Świadkowie: Cunad, cysters z Jemielnicy, Merbocha, syn Stefana de Zirowa, Franczko Swes, Hinko prokurator, Pełka, syn Zbroszka, Hinko, kantor strzelecki, Czema, notariusz księcia.


Regest: CDS, VI, s. 5, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów