Rozmiar: 15909 bajtów

- 0908 -

1353 07

in crastino beati Jacobi Apostoli

Konrad de Falkinhan (Conradus) oświadcza, że w jego obecności Hanco de Senicz, mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedal rycerzowi Henczkowi de Swarczinhorn (Heinczco) 6 łanów folwarku (allodium) z przyległościami w Lucaschwicz districtus Wratislauiensis we władanie dziedziczne.

Świadkowie: Janonus de Porsnicz, Peczco Brambir, Heningus Ome, Henryk de Kalow (Henricus), Hanco z Krakowa (Cracovia), Peczco Niger, Piotr z Żarowa (Petrus de Sarow), Mikołaj de Richinbach (Nicolaus), feudałowie.


Druk: CDS, IV, s. 18, nr 24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów