Rozmiar: 15909 bajtów

- 911 -

1353, 29 VII, Wrocław (Wratislauia)

IV Kal. Augustii

Wacław I, książę Śląska, pan Legnicy, dziedzic Brzegu i Oławy (Wenceslaus primus dux Slezie et dominus in Legnicz heresque in Brega et in Olavia), oświadcza, że sprzedał prawa książęce we wsi Bolechów w dystrykcie oławskim (Bolechow Olaviensis districtus) Janowi (Johannes), prepozytowi, Kunczkowi (Cunczconus), dziekanowi, Janowi (Johannes), archidiakonowi, Mikołajowi (Nicolaus), kantorowi, i całej kapitule kościoła NMPanny w Głogowie (Glogoviensis).

Świadkowie: Gawin Abstacz, Hartung de Sulcz (Harthungus), rycerze, Fryczko de Landiscron (Friczco), Hanko Engelgeri (Hancon), Niczko Bawar (Niczco Bavarus), Stefan Trache (Stephanus) i Mikołaj (Nicolaus), pierwszy dziekan legnicki (Legnicensis), protonotariusz wystawcy qui presentia habuit in comisso.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 76, nr 70.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów