Rozmiar: 15909 bajtów

- 912 -

1353, 31 VII, Wrocław (Wratislauia)

II Kal. Augustii

Katarzyna, księżna Śląska, pani Brzegu i Oławy (Katherina ducissa Slezie et domina in Brega et in Olavia), na prośby kapituły kościoła NMPanny w Głogowie (Glogoviensis) potwierdza, że synowie jej i spadkobiercy Wacław i Ludwik, książęta Śląska i dziedzice Legnicy, Brzegu i Oławy (Wenceslaus et Ludowicus duces Slezie ac heredes Legnicensis Bregensis et Olavensis), sprzedali wszystkie prawa książęce i dominialne we wsi Bolechów w dystrykcie oławskim (Bolechow Olaviensis districtus) kapitule kościoła głogowskiego.

Świadkowie: Gawin Abstacz, Harthungus de Solcz, rycerze, Fryczko de Landiscron (Friczco), Jan Engelgeri (Johannes), Niczko Bavarus (Niczco), Stefen Trache (Stephanus).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 76, nr 71.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów