Rozmiar: 15909 bajtów

- 0913 -

1353, 2 VIII, Wrocław (Breczlaw)

an dem nesten Vritage noch sente Petirs tage

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaw Herczog in Slesien der erste und Herre czu Legnicz), oświadcza, że zezwala swym górnikom budować młyny wodne w Złotoryi (Goltberg).

Druk: CDS, XX, s. 45, nr 114.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów