Rozmiar: 15909 bajtów

- 0916 -

1353, 11 VIII, Legnica

in crastino sancti Laurencii martiris

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, oświadcza, że Dzierżko Abstacz (Dirsco Abescac) sprzedał Franczkowi, wójtowi dziedzicznemu w Legnicy (Legnitz), jako prokuratorowi klasztoru w Legnicy 1 łan czynszowy we wsi Kępy w dystrykcie legnickim (Kamperow districtus Legnicensis), z którego opłaca się 1 grzywnę rocznie. Czynsz ten przekazał Franczko benedyktynkom w Legnicy.

Świadkowie: Henryk de Landiscron (Henricus), Franczko de Kernicz (Franczco), Wilricus de Wongentin, Heynco Abescacz, Jettinus Eycholcz, Stefan Trache (Stephanus) i Sydilman z Brochocina (Brokotendorf), notariusz dworu.


Regest; WAP Wrocław, sygn. Rep. 93, nr 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów