Rozmiar: 15909 bajtów

- 0917 -

1353, 24 VIII

an de heylegen Herre Sante Bartholomeus tage der heylegen zwelfboten

Hannus Sechsbechir, mieszczanin wrocławski (Bresslow), z bożej łaski dziedzic Pilczyc (Pilsicz), sprzedał Henrykowi Leben (Heynrich) z Kątów Wrocławskich (Kanth) 9,5 łana folwarku (Vorwerk) w Pilczycach (Pilsiczj, sołectwo i prawo hodowania 250 owiec, przy czym nikomu poza nim nie wolno hodować w tej wsi owiec, ani też utrzymywać owczarza. Na utrzymanie tego owczarza wystawca dodał Henrykowi 5 morgów (Morgyn) pola. Nabywca może też brać drewno opałowe z lasu koło Pilczyc i siano z łąk jeżeli w ciągu najbliższych 2 lat wystawca nie postanowi inaczej. Z kupionych przez Henryka 9,5 łana 1,5 łana wolne jest od podatków, a z 8 pozostałych wystawca i jego spadkobiercy mają otrzymywać czynsz roczny w wysokości 3 wiardunków i 2 miar potrójnego zboża, płatnych w trzech oznaczonych terminach. Chłopi użytkujący owe 8 łanów mają na Wielkanoc dawać wystawcy 3 kurczaki i 2 dni posług.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. KK7.
Kopia: łac., tamże, s. 30 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów