Rozmiar: 15909 bajtów

- 0920 -

1353, 3 IX, Brzeg (Braga)

fer. tercia post diem sancti Egidi Abbatis

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina Slesie ducissa et domina Bregensis), zatwierdza dokonaną przez Piotra Hundirthube (Petrus) i jego żonę Kunnę (Kunna) darowiznę 2 grzywien rocznego czynszu z dóbr we wsi Jaczkowice w dystrykcie oławskim (Jeczcowicz Olaviensis districtus) na rzecz opata Mikołaja (Nycolaus) i konwentu cystersów w Lubiążu (Lubens). Czynsz ten ma być wypłacany począwszy od najbliższego święta św. Michała.

Świadkowie: Piotr Bertrami (Petrus), Henczko zwany Snyder (Hensko), Pupko (Popco), Bernard z Danielowic (Bernhardus de Dangilwicz), Hanko zwany Voytchin (Hanco), Niczko Kosmatko (Niczco Kosmathconis) i Jan (Johannes), notariusz księżnej.


Transumpt: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 315.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów