Rozmiar: 15909 bajtów

- 0922 -

1353, 9 IX, Ząbkowice Śl. (Frankinsteyn)

fer. secunda post festum nativitatis beate Marie Virginis Gloriose

Rudiger von Haugwitz (Hugowicz) Młodszy, starosta ząbkowicki (Frankenseynensis), sprzedał za zgodą swych braci i przyjaciół roczny czynsz w wysokości 5 grzywien ze wsi Budzów (Schonenwalde) w dystrykcie ząbkowickim (Frankensteynensis) Mikołajowi, opatowi klasztoru cystersów w Henrykowie (Heynrichow).

Świadkowie: rycerze: Jan Budow, Witko Boemus, Konrad de Rybenicz, Gelfred de Stercza, Rudiger Hugowicz, stryj wystawcy. Peczko de Cunczindorf i Jan, notariusz wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg·: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 113.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów