Rozmiar: 15909 bajtów

- 0923 -

1353, 18 IX, Wrocław

XIV Kal. Octobris

Andrzej de Roslawicz (Andreas), kanonik i oficjał wrocławski, oświadcza, że Niczko z Byczenia (Niczco von Byczan) za zgodą Katarzyny (Katharina), księżnej Brzegu, sprzedał 1 grzywnę rocznego czynszu z Obórek (Schönfeld) Piotrowi z Byczenia, kapelanowi joannitów z Brzegu, Henkowi Cogilmannowi (Henco Cogilmann), proboszczowi w Teodorici villa k. Byczenia i begince Katarzynie, krewnej w.w. Piotra. Natomiast oddala pretensje Henryka z Marszowic reprezentującego sołtysa i poddanych Niczka z Byczenia, mieszkających we wspomnianej wsi Obórki.

Świadkowie : Mikołaj Baran, wikariusz i altarzysta we Wrocławiu, Konrad Misner, Jan, proboszcz w Pępicach, Jan z Leśnicy, sługa wystawcy, oraz Jerzy z Ząbkowic Śl., notariusz.


Regest: CDS, IX, s. 21, nr 135; Z. f. G. Schl., 61, s. 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów