Rozmiar: 15909 bajtów

- 0925 -

1353, 23 IX (Żagań)

Nono Kal. Octobris

Marcin zwany Scheler (Martinus), burmistrz, Jan Ludkonis (Johannes), Arnold (Arnoldus) i Jan zwany Hesso (Johannes), rajcy żagańscy (Zagan), oświadczają, że Teodoryk (Theodoricus), opat klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu (Zagan), kupił od Jana (Johannes) i Jakuba (Jacobus), synów Mikołaja (Nicolaus), sołtysa w Jabłonowie (Schonenburn), 9 prętów ziemi w Jabłonowie za 12 grzywien. Sprzedawcy gwarantują sobie prawo wykupu ziemi w ciągu najbliższych 8 lat, po tym zaś terminie opat może sprzedać wspomniane dobra komukolwiek.

Świadkowie: Jan Sellatoris (Johannes), mistrz, Jan (Johannes), notariusz i rektor szkoły miejski, Andrzej (Andreas) i jego zięć Henryk Unvorhowin, mieszczanie szprotawscy (Sprottavia).

Pieczęć miasta Żagania.


Oryg.: łac.; WAP Wrocław, sygn. Rep. 116, nr 92.
Druk: CDS, IV, s. 298, nr 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów