Rozmiar: 15909 bajtów

- 0926 -

1353, 23 IX, Jaroszów (Villa Jerschow)

IX Kal. Octobris

Piotr Walteri de Senicz, notariusz publiczny, zaświadcza, że Katarzyna (Katharina), żona Mikołaja Vredlant (Nicolaus), mieszczanina strzegomskiego (Stregomiensis), przekazała klasztorowi kanoników regularnych Na Piasku we Wrocławiu 1 antałek wina tytułem rocznego czynszu z ogrodu leżącego w pobliżu klasztoru.

Świadkowie: Mikołaj Durendt (Nicolaus), Paweł de Phaffindorf (Paulus), Mikołaj (Nicolaus), Henryk (Henricus), chłop ze wsi Jaroszów (Jerschow).


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, s. 108-109, nr 48.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów