Rozmiar: 15909 bajtów

- 0927 -

1353, 28 IX, Legnica (Legnicz)

in vigilia sancti Michaelis Archangeli

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus dux Slezie primus et dominus Legniczensis), zatwierdza dokument swojej macochy Katarzyny, księżnej brzeskiej (Katherina ducissa Bregensis noverca nostra), z 3 IX 1353 r. (por. nr 920).

Świadkowie: Henryk de Landiscron (Heynricus), Gawinus Abstacz, Hanca Engilgeri, Friczco de Landiscron, Heynco Bouch, Stefan Trache (Stephanus) i Mikołaj (Nicolaus), pierwszy dziekan legnicki (Legniczenis), protonotariusz wystawcy, qui presentia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław; sygn. Rep. 91, nr 315.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów