Rozmiar: 15909 bajtów

- 0929 -

1353, 10 X, Awinion (Auinion)

VI Id. Octobris. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośby Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus Romanorum et Boemie rex), nadaje Mikołajowi, synowi Dypolda de Pilgrems (Nicolaus natus Dipoldi), prezbiterowi praskiemu i kapelanowi królewskiemu, wakujące probostwo w Środzie Śl. (Novumforum) w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis) zwolnione przez Jana (Johannes), elekta litomyskiego (Luthomuslensis), oraz inną prebendę.

Regest: MBV, II, s. 62, nr 146.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów