Rozmiar: 15909 bajtów

- 0930 -

1353, 10 X, Awinion (Auinion)

VI Id. Octobris. Anno primo

Papież Innocenty VI zezwala Mikołajowi, synowi Dypolda de Pilgrems (NicoIaus Dipoldi), dotychczasowemu oficjałowi biskupa litomyskiego (Luthomuslensis), objąć probostwo kościoła parafialnego w Środzie Śl. (Novumforum).

Regest: MBV, II, s. 62, nr 147.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów