Rozmiar: 15909 bajtów

- 0931 -

1353, 15 X

XV mensis Octobris indiccione sexta, pontificatus d. Innocencii papae VI anno primo

Papież Innocenty VI oświadcza, że Jan ze Środy Śl., elekt litomyski (Johannes de Novoforo Luthomuslensis), zobowiązał się przez swych przedstawicieli Jakuba Augustini (Jacobus), kanonika wrocławskiego, i Mikołaja de Pilgrems (Nicolaus), swego oficjała, wypłacić stolicy Apostolskiej 13 florenów złota w określonych terminach.

Regest: MBV, II, s. 63-64, nr 150.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów