Rozmiar: 15909 bajtów

- 0932 -

1353, 19 X, Paczków (Paczcow)

XIV Kal. Novembris

Otto de Glubus zwany Schuler, pan na Pomianowie (Pomiansdorf), zawiera umowę z Janem (Johannes), plebanem w Byczeniu (Biczan), na mocy której tenże pleban otrzymuje tytułem dziesięciny 9 wiardunków z pól wystawcy oraz pól należących niegdyś do mnichów z Kamieńca (Camencz), z pól zaś należących niegdyś do sołectwa ma otrzymywać rocznie 9 miar podwójnego zboża (owsa i pszenicy).

Świadkowie: Henryk (Henricus) i Jakub (Jacobus), określeni przez wystawcę jako eclesiae mihi conventorcs, Mikołaj Hunt (Nicolaus), Jan Longus (Johannes).

Pieczęcie: Piotra Santkonis oraz Ottona zwanego Wolf, brata wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 149.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów