Rozmiar: 15909 bajtów

- 0935 -

1353, 28 X, Awinion (Auinion)

V Kal. Novembris. Anno primo

Papież Innocenty VI na pro¶by Ernesta, arcybiskupa praskiego (Arnestus archiepiscopus Pragensis), zezwala ¶piewać mszę porann± w ko¶ciele parafialnym w Kłodzku (Glacz), a wszystkim, którzy tej mszy wysłuchaj±, udziela odpustu.

Regest: MBV, II, s. 65, nr 153.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów