Rozmiar: 15909 bajtów

- 0937 -

1353, 30 X, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta proxima ante diem Omnium Sanctorum

Konrad de Falkinhayn (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), oświadcza, że Paweł Braseator (Paulus) wypłacił 6 grzywien polskich Mikołajowi z Krajkowa (Nicolaus de Craicow). W zamian za ową sumę Mikołaj zobowiązuje się po odzyskaniu półtora łana swego dziedzictwa w Krajkowie (Craicow) płacić 1 grzywnę rocznego czynszu w dwóch terminach Pawłowi. Do tego czasu Paweł ma wziąć w zastaw wszystkie dobra ruchome i nieruchome należące do Mikołaja.

Świadkowie: Jescho de Smolcz, Henryk de Molnsdorf (Henricus), Panczko Radag, Jan de Frankental (Johannes), Peczko Niger, Hanko z Krakowa (Cracovia), Piotr de Zaraw (Petrus) i Mikołaj de Richinbach (Nicolaus), feudałowie, oraz Dithmar de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. N 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów