Rozmiar: 15909 bajtów

- 0938 -

1353, 2 XI, Ziębice (Mynsterberk)

in crastino Omnium Sanctorum

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slezie et dominus in Mynsterberk), zatwierdza rycerzowi Szybkowi z Czeczowa (Schibechius de Czeczow) posiadanie 11 grzywien czynszu z tytułu prawa książęcego we wsi Kilianów w dystrykcie kąckim (Lanthow districtus Kanthensis), kupionego od rycerzy Jana Wustenhufe (Johannes) oraz braci Kunczka (Cunczko) i Apeczki (Apeczko), zwanych de Stephanhayn.

Świadkowie: Jan de Budow (Johannes), Witko Boemus (Withko), Rudger młodszy de Hugwicz (Rudgerus), Gunter Schaf (Guntherus), Andrzej de Eycholcz (Andreas), Konrad de Hayn (Cunadus) i Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), notariusz dworu.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 337.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów