Rozmiar: 15909 bajtów

- 0941 -

1353, 9 XI, Otmuchów

V Id. Novembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus), oświadcza, że Heynczco zwany ze Smicza (Smecz) sprzedał za 3,5 grzywny Stary Grodków (Antiqua civitas que vulgariter nuncupatur Aldinstat foris civitatem Grottkowiensem) rajcom grodkowskim reprezentowanym przez Mikołaja zwanego Smelicz, Hanka Bermissdorph, Peczka Petirswalde i Mikołaja Ermel.

Świadkowie: Jan de Waldow, starosta, Ramwold i Henryk, bracia zwani Stosz, Jan, prepozyt szpitala w Brzegu, Mikołaj, cześnik, Mikołaj Drogus, Stefan, notariusz, qui presentia habuit in commisso.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów